One Love For Life. Dat was zijn motto, dat was zijn drijfveer en dat is de naam van de nieuwe stichting. Hiermee geven wij gehoor aan de laatste wens van onze vriend, strijder en inspirator ‘Araldo Caster’.

Doelstelling

Het ondersteunen van (long)kankerpatiënten door het verstrekken van informatie over en het delen van ervaringen met niet-reguliere behandelingen. Patiënten, artsen en zorgprofessionals worden zo zoveel mogelijk met elkaar in verbinding gebracht om kennis met elkaar te delen.

De doelstelling van de stichting is om lotgenoten op weg te helpen met tips, kennis en pragmatische informatie. Deze website zal zich dus vooral richten op het delen van informatie en ervaringen van patiënten.

Ben je op zoek naar een alternatieve behandeling? Bekijk dan het stappenplan met tips.

Over Araldo

Araldo heeft een alternatieve weg bewandeld in zijn strijd tegen (aanvankelijk) longkanker. Hij heeft gepionierd, geëxperimenteerd en een ander pad gekozen na zijn fase 4 diagnose.

Op die weg heeft hij veel hordes genomen, tegenslagen verwerkt en ogenschijnlijk onneembare obstakels overwonnen. Zijn eigen gevolgde weg heeft hem nog vier prachtige jaren met zijn gezin, familie en vrienden gegeven. Met behoud van een goede kwaliteit van leven, iets wat hij anderen ook gunt.

Via de stichting helpt Araldo posthuum anderen die een vergelijkbaar lot treft. Hij wil hen wijzen op de keuzes die zij hebben en ze op weg helpen met tips, kennis en pragmatische informatie.

Menu